Hnízdění Výra velkého

Hnízdění Výra velkého

Sára a Bubík po roce opět zahnízdili.
a to dokonce oproti všem původním předpokladům na tři snůšky, což je poměrně neobvyklé. Výsledkem je celkem osm, zatím ještě malých výrů velkých.